Home. Soundbits. Concerts. Profile. USA tour. Contact.

English below

Birkerød Brass Quintet (BBQ) er et velspillende og entusiastisk band, som spiller til mange forskellige lejligheder: Kirkekoncerter, jubilæer og receptioner og andre sammenkomster, hvor der ønskes seriøs musik og/eller underholdning. Vi har i 2009 desuden spillet med den kendte og prisbelønnede canadiske jazzpianist David Braid, som har skrevet musik for brass kvintet med ham selv som klaversolist. Musikken er efterfølgende blevet indspillet på CD med verdensberømte Canadian Brass.

 

BBQ har medvirket i mange forskellige sammenhænge i det meste af landet. Et af de første arrangementer var en underholdningskoncert for medarbejderne i Danmarks Radio’s P1. Endvidere har BBQ medvirket ved jubilæer og har deltaget i adskillige kirkekoncerter, da messinginstrumenterne klinger særdeles smukt i de danske kirkerum.

 

En typisk koncert indeholder både klassisk- og underholdningsmusik, ofte med uddybende kommentarer fra kvintetten I en uhøjtidelig tone, hvilket bidrager til en afslappet atmosfære. I den anden ende af spektret underholder BBQ i forbindelse med SCION-DTUs sportsfest for 1400 mennesker.

Birkeroed Brass Quintet (BBQ) is an accomplished and enthusiastic band that plays for many different occasions: Church concerts, anniversaries and receptions and other gatherings where you want serious music and / or entertainment. In 2009 and 2011, we played with the well-known and award-winning Canadian jazz pianist David Braid, who has written music for brass quintet with himself as piano soloist. The music has subsequently been recorded on CD by the world famous Canadian Brass.

BBQ has appeared in many different contexts in most of the country. One of the first events was a light music concert for employees of Danish Broadcast (DR) P1. Furthermore, BBQ has participated in anniversaries and several church concerts as brass instruments sounds very beautiful in the Danish church.
 
A typical concert includes both classical and light music, often with comments from the quintet, in a cheerful tone, which contributes to a relaxed atmosphere. At the other end of the spectrum BBQ entertains for Scion - DTU sports party for 1,400 people.